Subcategories

Agregat uprawowy CARINA

Agregaty uprawowe Carina przeznaczone są do przygotowania gleby do siewu podczas jednego przejazdu. Mogą być stosowane do kruszenia brył, niszczenia zaskorupionych gleb oraz niszczenia chwastów i mieszania nawozów mineralnych z glebą.

 

Agregat uprawowy z przednim wałem

Agregaty uprawowe Carina mogą być stosowane do kruszenia brył, niszczenia zaskorupionych gleb oraz niszczenia chwastów i mieszania nawozów mineralnych z glebą.Maszyna wyposażona w zęby sprężynowe lekkie, z wymienną redliczką.  Rozstaw między zębami wynosi 10 cm.Z tyłu agregat może być wyposażony w wały strunowe pływające lub na docisku sprężynowym o średnicy 295 mm.

Agregat ręcznie składany

Agregaty uprawowe Corvus przeznaczone są do przygotowania gleby do siewu podczas jednego przejazdu.  Maszyna jest wyposażona w zęby sprężynowe lekkie z redliczką. Rozstaw między zębami wynosi 10 cm.Z tyłu agregat może być wyposażony w wały strunowe pływające lub na docisku sprężynowym o średnicy 295 mm. Głębokość robocza maszyny jest ustalana za pomocą kół podporowych i wynosi 12 cm.

Agregat uprawowy hydraulicznie składany

Agregaty uprawowe Coma maszyna jest wyposażona w zęby sprężynowe lekkie, zakończone wymienną redliczką. Zęby mocowane są w 4 rzędach na ramie kultywatora. Rozstaw między zębami wynosi 10 cm. Z tyłu agregat może być wyposażony w wały strunowe pływające lub na docisku sprężynowym o średnicy 295 mm.Głębokość robocza maszyny jest ustalana za pomocą kół podporowych i wynosi 12 cm.

Agregat podorywkowy (ścierniskowiec)

Agregaty podorywkowe Apus przeznaczone są do uprawy pól po zbiorach kukurydzy, na glebach zwięzłych i cięższych.

 

 Apus ze zgrzebłem wyposażony jest w gęsiostopki, które podcinają ściernisko w warstwie powierzchniowej. Współpracujące z nim zgrzebło skutecznie wyrównuje powierzchnię i rozgrabia resztki.

Agregat podorywkowy (ścierniskowiec) APUS

Agregaty podorywkowe Apus przeznaczone są do uprawy pól po zbiorach. Doskonale sprawdzą się na glebach lekkich.

Apus ze zgrzebłem wyposażony jest w gęsiostopki, które podcinają ściernisko w warstwie powierzchniowej. Współpracujące z nim zgrzebło skutecznie wyrównuje powierzchnię i rozgrabia resztki.

Agregat uprawow-siewny talerzowy

Agregaty uprawowo-siewne talerzowe Hercules przeznaczone są do jednoczesnego doprawienia gleby i siewu. Agregaty mogą być wykorzystane do przedsiewnego doprawiania gleby po orce siewnej lub przedzimowej.