Brony

Brony to maszyny, które są powszechnie stosowane w rolnictwie. Służą do przygotowywania gleby po orce oraz po zbiorach. Tym samym z powodzeniem wykorzystuje się je do wielu prac, takich jak: spulchnianie gleby, zmiękczanie jej wierzchniej warstwy, czy podorywkę ścierniska. brony ze względu na rodzaj elementu roboczego można podzielić na brony zębowe, brony talerzowe,wirnikowe