Troska o dobry stan techniczny opryskiwacza wynika nie tylko z dobrej woli jego właściciela, lecz jest obowiązkiem ustawowym, bez którego niemożliwe jest legalne wykonywanie zabiegów ochrony roślin. Opryskiwacze polowe i sadownicze muszą być poddawane atestacji w upoważnionych do tego stacjach kontroli (SKO), nie rzadziej niż co trzy lata.Przygotowanie do atestacji


Aby atestacja przebiegła bez problemów, warto dokładnie przygotować opryskiwacz do czynności diagnostycznych. Nie jest to skomplikowane, bo nie wykracza poza normalne czynności wykonywane przed każdym sezonem. Każdy kompletny i sprawny opryskiwacz uzyska atest.


Każdy opryskiwacz powinien raz na 3 lata przejść obowiązkowe badanie stanu technicznego. Wyjątek stanowią maszyny nowe, w przypadku których przepisy prawa nakazują przeprowadzenie badania nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.


Atestację opryskiwaczy wykonujemy na miejscu u klienta po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu.